Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.visionpolitics.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi szerzői jogi feltételeket:

A visionpolitics.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a Vision Politics Budapest Kft. szellemi tulajdona.

A Vision Politics Budapest Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, program stb.) feldolgozása és értékesítése - akár online, akár nyomtatott formában. Ettől eltérni csak a Vision Politics Budapest Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Vision Politics Budapest Kft.-vel szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A fentiektől eltérni csak a Vision Politics Budapest Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Vision Politics Budapest Kft.-vel szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmából részeket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, illetve a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél köteles feltüntetni.
A honlap tartalmából teljes részeket átvenni csak a Vision Politics Budapest Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) mellett lehet.

A Vision Politics Budapest Kft. beleegyezik abba, hogy más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás a Vision Politics Budapest Kft. nevének vagy logójának elhelyezésével, és belinkelésével (http://www.visionpolitics.hu) lehetséges.
A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-k (egyéb keretek) használata nem lehetséges. A link nem szolgáltathat, vagy tartalmazhat valótlan információt a Vision Politics Budapest Kft.-ről, a Vision Politics Budapest Kft. és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Vision Politics Budapest Kft. jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Vision Politics Budapest Kft. követelheti a jogsértés megszűntetését és kárának megtérítését.

 

Vision Politics Budapest